Het uitzendbureau dat eigenlijk geen uitzendbureau wil zijn

Afgelopen week in de media Salland Ondernemers. Flexible+ is sterk in werk en opleiding en nu ook in zichtbaarheid Actief in het hele land, maar niet goed zichtbaar in het eigen, vertrouwde Salland. Dat was tot voor kort een typering van Flexible+, sterk in werk en opleiding, waar je geen speld tussen kon krijgen. Het jonge team van eigenaar Rick

Verder lezen

ALGEME VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt organisaties die persoonsgegevens verwerken de plicht op om aantoonbaar zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens en zo de privacy van hun klanten en medewerkers te waarborgen.

Verder lezen