Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt organisaties die persoonsgegevens verwerken de plicht op om aantoonbaar zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens en zo de privacy van hun klanten en medewerkers te waarborgen.

Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens vanuit onze gesprekken en  inschrijfformulieren en zullen al jouw persoonsgegevens die hetzij direct of indirect zijn verzameld, verwerken en beschermen in overeenstemming met deze nieuwe wetgeving.

Reageer op dit nieuws